Ametikoolitus (pädevustunnistus)

Täiendkoolitus 35 tundi 05.04.2021 – 13.04.2021 – eesti keeles

Täiendkoolitus 35 tundi 10.03.2021 – 16.03.2021 – vene keeles

Koolitusele registreerida saab SIIN

 

Tunniplaan

 

Koolituse hind 165.-. Sisaldab kohvipausi ja küpsiseid. Lõunapausi ajal saate külastada lähedal asuvaid kohvikuid. Infot küsi klienditeenindajalt.

Täiendkoolituse korraldus

Koolile esitatavad dokumendid:
1) juhiluba;
2) täienduskoolituse puhul pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje;

Teooriatunni kestus on 45 minutit.

Täienduskoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste eksamiga.
Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav 
vastab 25 küsimusele õigesti vähemalt 18le.

Peale koolituse positiivset läbimist taotleb isik Maanteeametist 
uue juhiloa, millele märgitakse vastava kategooria taha kood - 95.


Täiendkoolitus 35 tundi

35-tunnisele ametikoolitusele saab tulla isik, kellele on eelnevalt Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistus (kood 95) ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba ning kelle vanus vastab asjaomase mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale.

* 35-tunnisele täiendkoolitusele võivad tulla ka isikud, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit. 

Kiirendatud ametikoolitus 140 tundi – hetkel meie kool antud koolitusi ei tee…

140-tunnisele ametikoolitusele saab tulla isik, kellele ei ole eelnevalt Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistust (kood 95) või kes teeb ametikoolitust esimest korda ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba ning kelle vanus vastab asjaomase mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale.

* 140-tunnisel kiirendatud ametikoolitusel ei pea osalema isikud, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit. Nemad saavad osaleda 35-tunnisel täiendkoolitusel

Uus autoveoseadus hakkas kehtima 01.06.2018.

AUTOVEOSEADUS

AMETIKOOLITUSE MÄÄRUS

Autojuhi täiendkoolituse õppekava

Lektorite ja spetsailisti lühitutvustus