Ametikoolitus (pädevustunnistus)

Ametikoolitusel saab osaleda isik kellele ei ole eelnevalt väljastatud Maanteeameti poolt kutsetunnistust.

Lähtume oma õppetöös Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine1määrusest.

KOOLITUSE AJAKAVA:

Veoautojuhi- ja bussijuhi täiendkoolitus

26.11.2018 – 30.11.2018

REGISTREERI KURSUSELE

Vene keeles Tunnid algavad iga päev 09:00

 

Hind 151.- 

05.11.2018 tunniplaan