Ametikoolitus (pädevustunnistus)

 

Kiirendatud ametikoolitus 140 tundi

140-tunnisele ametikoolitusele saab tulla isik, kellele ei ole eelnevalt Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistust (kood 95) või kes teeb ametikoolitust esimest korda ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba ning kelle vanus vastab asjaomase mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale.

* 140-tunnisel kiirendatud ametikoolitusel ei pea osalema isikud, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit. Nemad saavad osaleda 35-tunnisel täiendkoolitusel

Täiendkoolitus 35 tundi

35-tunnisele ametikoolitusele saab tulla isik, kellele on eelnevalt Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistus (kood 95) ja kellel on olemas vähemalt C1 või D kategooria juhiluba ning kelle vanus vastab asjaomase mootorsõiduki kategooria juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale.

* 35-tunnisele täiendkoolitusele võivad tulla ka isikud, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit. 

Uus autoveoseadus hakkas kehtima 01.06.2018.

AUTOVEOSEADUS

AMETIKOOLITUSE MÄÄRUS

 

NB! Koolituse ajakavad selguvad uuel aastal 2019.