Ametikoolitus

KOOLITUS TEOORIA PRAKTIKA HIND
Veoautojuhi täiendkoolitus 35 staaži rohkem, kui 2 aastat 151.00
Bussijuhi täiendkoolitus 35 staaži rohkem, kui 2 aastat 151.00
Veoautojuhi -ja bussijuhi täiendkoolitus koos 51 staaži rohkem, kui 2 aastat 241.00
Veoautojuhi täiendkoolitus koos bussijuhi kiirendatud ametikoolitusega 95 Veoautojuhi staaži rohkem, kui 2 aastat ja bussijuhi staaži vähem, kui 2 aastat 397.00
Bussijuhi täiendkoolitus koos veoautojuhi kiirendatud ametikoolitusega 95 Bussijuhi staaži rohkem, kui 2 aastat ja veoautojuhi staaži vähem, kui 2 aastat 397.00
Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus koos veoautojuhi kiirendatud ametikoolitusega 112 Bussi -ja veoautojuhi staaži on vähem, kui 2 aastat. 486.00
Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus 70 staaži vähem, kui 2 aastat 307.00
Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus 70 staaži vähem kui 2 aastat 307.00

 

TUNNIPLAAN

Riigilõivud

Toiming Tasudes büroos

Tasudes

MNT eTeeninduses

Ametikoolituse tunnistus (Veoautojuhi -ja bussijuhi kutsetunnistus) 33.00 26.00
Digitaalne sõidumeeriku kaart 50.00 40.00