Algastme riskivältimise koolitus

ALGASTME RISKIVÄLTIMISE KOOLITUS ehk algastme libedasõidu koolitus

B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida libedasõidu koolitus.

Algastme libedasõidu koolituse eesmärk on anda õpilasele ülevaade libedal teel varitsevatest ohtudest ning praktiline kogemus neis oludes toime tulemiseks. Koolitusel saad teada:

  • milline on ohutu piki- ja külgvahe ning sõidukiirus libedates oludes;
  • kuidas sooritada äkkpidurdust;
  • kuidas mõjutab väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine juhi võimalusi sõidukit peatada;
  • millised on Sinu isiklikud sõiduki peatamisega seotud tugevad ja nõrgad küljed ning kuidas nendega arvestada.

Libedasõidu koolitus koosneb ühest teooriatunnist ja ühestt sõidutunnist. Teoorialoengu materjalid asuvad Teooria.ee keskkonnas.

Koolituse hind: 63.-

Täpsema info saamiseks helista telefonidel +372 646 3400 või +372 5341 4434

Tutvu ka:

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad