ALGAVAD KURSUSED

BC1 kategooria sõiduauto+veoauto

BC1-kategooriat (sõiduauto ja veoauto registermassiga kuni 7500 kg) võib tulla õppima isik, kes on vähemalt 17,5 aastat vana.

Kursuse hind:

BC1-kategooria   652.00

B-kategooria lisasõidutund   19.00

C1-kategooria lisasõidutund   31.00

LEKTORID

Õppesõidu autod; Honda CR-V, MAN

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Haja Autokoolis õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:
*Pass või ID-kaart
*Mootorsõidukijuhi KEHTIV  tervisetõend
*1 foto

Koolitus toimub osaliselt www.teooria.ee e-õppe keskkonnas

Kontakttunnid toimuvad T ja K kell 18:00 (7 nädalat), täpsem ajakava on nähtav Teooria.ee keskkonnas peale koolituse algust.

Teooria.ee keskkonnale pääsed ligi, kui:
• oled tasunud I osamakse kursuse alguspäevaks Haja Autokoolile
• oled esitanud korrektse e-posti aadressi Haja Autokoolile (hotmail.com lõpuga e-posti aadressiga võib esineda tõrkeid Teooria.ee keskkonnas)

Paroolid edastab Teile Teooria.ee keskkond!

Sõidutunnid toimuvad Tallinnas Sikupilli 19, kokkuleppel sõiduõpetajaga

Sõidukaardi väljastame kontoris õppurile isiklikult, kui:
*on tasutud vähemalt I osamakse
*on toodud mootorsõidukijuhi tervisetõend
*on toodud 1 värvifoto 3*4

Lähtume oma õppetöös „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“

Lisa 5 B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Lisa 9 C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

BC1-kategooria õppemaht 88 AK tundi:
*B-kategooria (26 teooriatundi + 21 sõidutundi)
*Pimeda aja koolitus (1 teooriatund + 1 sõidutund)
*Algastme riskivältimise koolitus (2 teooriatundi + 2 sõidutundi)
*Esmaabi koolitus 16 (12 tundi e-õppena)
*C1-kategooria (12 teooriatundi ja 7 sõidutundi)