ALGAVAD KURSUSED

BE-kategooria sõiduauto+haagis

Autorong, mille veduk on B-kategooria auto ja mille haagise registrimass on suurem B-kategoorias nimetatust.

BE-kategooriat võib õppima tulla isik kellel on B- kategooria juhiluba ja kes on BE- kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 20-aastane.

Kuruse hind:

BE-kategooria   256.00

BE-kategooria lisasõidutund  30.00

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Haja Autokoolis õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:
*Juhiluba
*Mootorsõidukijuhi KEHTIV tervisetõend

Be kategoorial on teooriaõpe ainult e-õppena. BE-kategooria õppematerjalid tuleb kindlasti läbida www.teooria.ee keskkonnas.

Teooria.ee keskkonnale saad ligipääsu jaoks paroolid, kui:
- oled tasunud I osamakse kursuse alguspäevaks Haja Autokoolile
- oled esitanud korrektse e-posti aadressi Haja Autokoolile (hotmail.com lõpuga e-posti aadressiga võib esineda tõrkeid Teooria.ee keskkonnas)

Paroolid edastab Teile Teooria.ee keskkond!

Sõidutunnid toimuvad Tallinnas Sikupilli 19, kokkuleppel sõiduõpetajaga.

Sõidukaardi väljastame kontoris õppurile isiklikult, kui:
*on tasutud vähemalt I osamakse
*on toodud mootorsõidukijuhi tervisetõend

Lähtume oma õppetöös „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“
Lisa 11 BE-, CE- ja DE-kategooria ning D1E- ja D1E-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

BE-kategooria sisaldab: teooriakoolitust, 3 sõidutundi( koos kooli kontrollsõiduga) ja kooli teooriaeksamit.