Lõppastmekoolitus

Lõppastme libedasõidu riskivältimise praktikum

Autojuhi lõppastme koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmaste juhilubade omanikele.

Koolitus tuleb läbida 23 kuu jooksul (§ 16 lg 2) pärast esmaste juhilubade saamist.

LÕPPASTME KOOLITUSE AJAD

Hetkel LA koolitusi ei toimu. Kui alustame taas koolitustega, lisame ka uued algusajad.

 teoorialoeng

*Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine Pärnus 

 

 

Palume eelnevalt registreerida: https://www.autokoolhaja.ee/registreerimine/

Koolitus koosneb:

1. Teooriatund (4 AK)

2. Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine (1 AK tund).

3. Peale teooriatundi toimuvad libedasõidu riskivältimise praktilised harjutused (liberajal) Pärnus, Aide Autokooli libedasõidu rajal (1 AK tund).

 

Koolitusel saad teada:

  • kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk libedates oludes peatada;
  • kui olulisel määral väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab juhi võimalusi sõiduk peatada;
  • kuivõrd erinev on pidurdusteekonna pikkus libedal teel võrreldes kuiva asfaldiga;
  • kuidas mööduda takistusest libedates oludes.

Koolituse hind:

Lõppastme koolitus   109.-

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Lõppastme koolituse läbimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:
*Autokooli tunnistus
*Juhiluba