Lõppastmekoolitus

Lõppastme libedasõidu riskivältimise praktikum

Autojuhi lõppastme koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmaste juhilubade omanikele.

Koolitus tuleb läbida 23 kuu jooksul (§ 16 lg 2) pärast esmaste juhilubade saamist.

LÕPPASTME KOOLITUSE AJAD

28.10.2019 kell 10:00-12:15 teoorialoeng

*Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine Laitses 28.10.2019 kell 15:00

25.11.2019 kell 10:00-12:15 teoorialoeng

*Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine Laitses 25.11.2019 kell 15:00

16.12.2019 kell 10:00-12:15 teoorialoeng

*Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine Laitses 16.12.2019 kell 15:00

 

Palume eelnevalt registreerida: https://www.autokoolhaja.ee/registreerimine/

Koolitus koosneb:

1. Teooriatund (4 AK)

2. Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine (1 AK tund).

3. Peale teooriatundi toimuvad riskivältimise praktilised harjutused (liberajal) Laitses Laitse Rallypargis Harjumaal (1 AK tund).

 

Koolitusel saad teada:

  • kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk libedates oludes peatada;
  • kui olulisel määral väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab juhi võimalusi sõiduk peatada;
  • kuivõrd erinev on pidurdusteekonna pikkus libedal teel võrreldes kuiva asfaldiga;
  • kuidas mööduda takistusest libedates oludes.

Koolituse hind:

Lõppastme koolitus   109.-

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Lõppastme koolituse läbimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:
*Autokooli tunnistus
*Juhiluba