Õppedokumentatsiooni info

 

  • Õpilase dokumente koos lisadega hoiame koolis 5 aastat, alates õppima asumise kuupäevast.
  • 5 aasta möödudes kõik dokumendid hävitatakse ja õpingutega tuleb alustada otsast peale.
  • Kui õpilane ( kehtiva koolituslepinguga ) annab vahetult enne dokumentide hävitamist teada soovist kooli lõpetada, siis on kooli jätkamiseks ja lõpetamiseks  aega kuus kuud. Aeg hakkab jooksma  alates sellest hetkest, kui õpilane avaldas soovi autokool lõpetada.
OTSUS VASTU VÕETUD 18.04.2019
Anu Liiser