Õppetööga jätkamine…

 

Üldsätted:

Õpilane, kelle grupi algusest on möödas rohkem kui 1 aasta ja kes ei ole osalenud aktiivselt õppetöös, st ei käi sõitmas ja soovib nüüd õppetööd jätkata.

Õppetöö jätkamisest teavitab õpilane kooli, et soovib oma õpinguid jätkata.

Õpingute jätkamine:

Õpingute jätkamisel vaatab klienditeenindaja üle, kui kaugele on õpilane jõudnud teooria õpingutega ja kui palju on sõidetud sõidutunde.

  • Kui õpilasele oli loodud Teooria.ee konto (koostöö algus 09.05.2017) ja see on kooli lõpetamise eeldusena läbimata, tuleb õpilasel oma kuludega ise kontot pikendada ja antud õppemoodulid läbida.
  • Kui kohustuslikud sõidutunnid on sõitmata, tuleb need ära sõita vastavalt antud kategooria õppeprogrammi kohaselt.

Lõppsätted:

  • Õpilase dokumente koos lisadega hoiame koolis 5 aastat, alates õppima asumise kuupäevast.
  • 5 aasta möödudes kõik dokumendid hävitatakse ja õpingutega tuleb alustada otsast peale.
  • Kooli jätkamiseks ja lõpetamiseks on aega kuus kuud. Aeg hakkab jooksma  alates sellest hetkest, kui õpilane avaldas soovi autokool lõpetada.
OTSUS VASTU VÕETUD 18.04.2019
Anu Liiser